Gassfilter abek1


Produktnr: 29110
Produktbeskrivelse

Filter som festes på gassmasken. Filter mot organiske damper med kokepunkt over 65grader, gasser og amoniakk.

Du vil kanskje også trenge