Ronda 370 Resirkuleringssystem betongslam


Produktnr: 80262541
Produktbeskrivelse

RONDA 370 er spesialutviklet til kjølevannsforsyning for diamantboring, -sliping og -saging. 

 

Maskinen er konstruert slik at den renser slammet og resirkulerer kjølevannet, slik at det kan brukes kontinuerlig.
Slammet filtreres ut og det rene kjølevannet pumpes tilbake til betongverktøyet.

Den kan også brukes som vannsuger til vann, slam og annet.

Du vil kanskje også trenge