Grovrent Desi 750ml spray

Hypereffektiv kraftvask


Produktnr: 153
Produktbeskrivelse
Fjerner vanskelige flekker og misfarging, i tillegg til å desinfisere overflaten ved hjelp av klor.
Perfekt til bruk på kjøkken, ved grovrengjøring, i sanitære rom, verksteder etc

På overflater som kommer i kontakt med matvarer, skyll av
eller tørk helt tørt. 

Må ikke tørke inn på blanke flater. 
Vær forsiktig på følsomme overflater.
Gjør alltid en frimerkeprøve før arbeidsstart.

Du vil kanskje også trenge