Tips:


New-empty-Industrial-hall-155140401_2222x2222.jpeg

VINYL ELLER LINOLEUM?

Linoleum tåler ikke oppskuringsmidler med høy pH.

Du kan enkelt teste om belegget er vinyl eller linoleum ved å varme opp en binders og sette det i kontakt med gulvet.

Vinyl lukter brent plastikk
Linoleum lukter brent treverk

Dette oppskuringsmidlet passer til vinyl og dette passer til linoleum