Smitterenhold
AdobeStock_319886796.jpeg
Bilde: AdobeStock1 Ta ansvar

 • Hold deg hjemme om du har et snev av symptomer eller har vært i kontakt med personer som har det.


2 Beskytt deg selv tilstrekkelig

 

Tilstrekkelig med verneutstyr og korrekt bruk av utstyret, pluss å ha et godt smitterenhold er effektive metoder for å beskytte seg selv og andre viser flere studier. 

 • Lag deg rutiner på hva slags personlig verneutstyr du skal bruke, hvor ofte du skal bytte og hvordan du skal oppbevare det etter bruk.

 • Beskytt deg selv med engangshansker av nitril og annen beskyttelse. Bruk for eksempel engangshansker, overtrekksko, vernedress etc

 • Unngå bruk av smykker som ringer eller klokker. Der kan det skjule seg mye bakterier og smitte.

 • Husk å bytte hansker, overrekkssko o.l. ofte. Minimum hver gang du er ferdig med rengjøring i ett rom og skal begynne på et nytt, eller når du har vasket utsatte steder som toaletter etc.

 • Ha hånddesinfeksjon, våtservietter og tørkepapir lett tilgjengelig, vask hendene ofte og vær bevist på ikke å ta deg i ansiktet etc.

 • Skift til eget tøy etter arbeid. Oppbevar arbeidstøyet i tett pose til du får vasket det. Vask på 90°C.

 • Har du brukt vernedrakt så skal denne desinfiseres før den brukes på nytt.


3 Rengjør og desinfiser overflater hyppigere enn normaltForslag desinfeksjonsmidler • Rengjør gjerne daglig i smitteperioder.

 • Tøm søppel daglig. Rengjør avfallsbeholderen og spray på desinfeksjonsmiddel etter rengjøring.

 • Rengjør og tørk av alle flater som berøres hyppig som dører og dørhåndtak, arbeidsbenker, telefoner, mus og tastatur, touchskjermer, lysbrytere, stoler, toaletter, såpe- og tørkepapirdispensere, kjøkken osv.

 • Avtal med ansatte om å spraye på desinfeksjonsmidler flere ganger per dag på flater som blir hyppig berørt, som dørhåndtak, benker, tastatur og så videre. Lag deg rutiner på at dette gjøres før og etter lunsj eller etter kaffepauser etc. 


Holder det å desinfisere?

For at desinfeksjonsmiddel skal virke best er det viktig at overflaten er ren. Fett og proteiner minsker effekten av desinfeksjonsmidler. Rengjør overflaten først med et egnet produkt og desinfiser etter rengjøring. Dette kan enkelt gjøres ved for eksempel å bruke to kluter. En med vaskemiddel og en til desinfeksjonsmiddel. 


4 Metoder

 • Rengjør overflaten, forslag til vaskemidler får du lenger ned. 

 • Begynn med flater som er minst skitne og avslutt med de som er mest skitne og utsatt for smitte.

 • Ved vask av gulv, gå gjerne over med engangsmopp før du vasker med vanlig mopp. Da minsker du risikoen for å få mopper som inneholder smittestoffer.  

 • Etter rengjøring, desinfiser store overflater med Klor, Klorskum, alkoholdesinfeksjonspray,  Biocideller lignende. Bland ut til bruksløsning og legg ut med en lavtrykksprøyte eller med en micromopp. Sørg for å dekke alle flater. La produktet tørke inn.


Anbefalt dosering:
Klor: 
Etter anbefaling fra FHI bør bruksløsningen inneholde min 1000 ppm (0,1%) aktivt klor. For Renholdsbutikkens klor vil det si: minimum 2dl pr 10l vann
Virketid: min.10 minutter

Klorskum:  
5dl pr 10l vann
Virketid: min. 10 minutter 

Alkohol,Desinfeksjonspray, Biocid:
Brukes konsentrert.
Virketid alkohol: min.1 minutt
Virketid Desinfeksjonsspray og Biocid: min.15 minutter • Unngå å puste inn forstøvning, anvend støvmaske eller friskluftmaske.

 • På steder med mye berøring, vask over med Hånddesinfeksjon, desinfeksjonservietter, eller spray på desinfeksjonspray eller sprit på mer enn >70% og la det tørke inn.Få tips og se eksempel på hvordan du lager en smittevernsprosedyre HER


Forslag til vaskemidler
Visste du:

IKKE bruk håndtørkere på offentlige toaletter! 

Sett ut tørkepapir og steng av håndtørkerene under sykdomsutbrudd. 
Håndtørkere er med på å spre smitte og kan øke bakteriene med opptil 200%! Hvordan kan du lese mer om HER


5 Unngå kryssmitte

 • Pass på at du ikke tar med deg smitte fra ett rom til et annet.

 • Bruk gjerne fargekoder på kluter når du rengjør forskjellige overflater. Se forslag lenger ned.

 • Bruk aldri samme klut i forskjellige rom.
   
 • Bytt klut ofte, gjerne hver gang du bytter overflate, f.eks når man går fra dørhåndtak til arbeidsbenk. Unngå å brette kluten, siden det kan øke smitterisikoen.
   
 • Bruk gjerne tørkepapir eller våtservietter som kan kastes istedenfor å bruke klut. Pass på å oppbevare brukt tørkepapir etc i tette beholdere, som plastposer o.l. for å hindre smittesredning. 
   
 • Utfør håndhygiene når du er ferdig med å vaske et rom, bytt overtrekkssko og hansker.
   
 • Pass på at hansker, vernedresser, overtrekkssko, mopper osv håndteres på en slik måte at evt smitte ikke overføres til andre flater.
  Ikke la de skitne moppene eller klutene bli liggende på gulvet eller på overflater, legg de i tette beholdere eller poser. Engangsverneutstyr som hansker og overtrekkssko kastes i tette poser og knytes igjen.

 • Spray på eller tørk over med desinfeksjonsmidler på utstyr som moppestativ, vaskemidler, renholdsvogn etc etter endt arbeidsdag.

 • Husk å vaske kluter og mopper på 90°C og pass på at de er helt tørre før du tar de i bruk på nytt. Før vask kan du gjerne legge moppene og klutene i separate vannbad med klor før du vasker de. Pass på at kluter med forskjellige fargekoder ikke blandes sammen før vask.  

 • Bytt fra tid til annen desinfeksjonsmiddel for å unngå resistens.
   
 • Gjør deg kjent med bruksanvisningen på produktene og følg anvisningen nøye.
   

Forslag til fargekoder


Tabell.JPG


Denne artikkelen kan du laste ned som PDF under "Datablad" under bildet HER