Hvordan svanegodkjenne vaskefirmaet?

iStock-943875208.jpg

Visste du at til og med renholdsbyråer og vinduspusserfirmaer kan svanegodkjennes?

I Norge er syv av ti opptatt av hva de kan gjøre for å forbedre miljøet. 
Stadig flere forbrukere og profesjonelle renholdere velger miljøvennlige løsninger. 

Hvilke fordeler er det ved å bli en svanegodkjent bedrift?

Svanemerket gir bedriften din et kvalitetsstempel og bygger tillit .
I tillegg er det et stort pluss om du er med på offentlige anbud, og du stiller ofte sterkere i konkurranse med andre rengjøringsbedrifter. 
Svanemerket er noe du kan bruke i markedsføring og i profilering av vaskebyrået ditt.


Hvilke ulemper er det?

Søknaden er kostbar og man må betale en årsavgift. 
Det krever mye papirarbeid og dokumentasjon, som kan ta mye tid. 

Skjermbilde3.JPG


Hvordan kan man bli svanegodkjent? 

Vaskefirmaet må belaste miljøet i minst mulig grad og for å bli godkjent må man igjennom en søknadsprosess.

Du vil bli vurdert etter:

-          Hvilke kjemikalier som brukes, og korrekt dosering. Er de miljømerket?
-          Vaskeutstyret (Eks. Mopper og kluter)
-          Bruk av toalett- og tørkepapir
-          Smart transport
-          Avfallsmengder og avfallshåndtering
-          Kvalitetssystem for antall rengjorte kvadratmeter
-          Miljøvennlig opplæring av de ansatte


Poengsystem

For å bli godkjent må man igjennom et poengsystem. Rengjøringsfirmaet skal oppnå minimum 14 poeng med transport og 11 poeng uten. Rengjøringsfirmaer som forbruker mindre enn 25 mikroliter kjemikalier/m2 rengjort areal i henhold til O5 skal oppnå minimum 13 poeng med transport og 10 poeng uten. 
Les mer her

 

Saksbehandlingstid

Tiden varierer i forhold til hvor nøye du har vært med å sende inn alt av papirer og om du har svart grundig nok. Dersom man har alle dokumentene som kreves, vil det ta 1-3 måneder. Tar det lenger tid er det fordi det er manglende dokumentasjon.

 

Dokumentasjon

Her er noe av det svanen krever skal dokumenteres:

-          Beskrivelse av virksomhet, også hvilke tjenester som tilbys og bruk av underleverandører.
-          Bilag for produsent av ikke miljømerkede kjemikalier
-          Antall rengjorte kvadratmeter
-          Kjemikalieforbruk / innkjøpsliste
-          Andel miljømerkede kjemikalier
-          Ikke miljømerkede kjemikalier og hvilken fareklassifisering de har
-          Liste over kjemikalier man ikke kan bruke
-          Innkjøp av kjøretøy
-          Forbruk av drivstoff til kjøretøy og drivstoffutnyttelse
-          Antall poser
-          Innkjøp av miljømerkede produkter og tjenester
-          System for oppfølging av rengjøringskvalitet
-          Skriftlige arbeidsinstruksjoner
-          Rutiner ved endringer, avvik og reklamasjoner
-          Rutine for vedlikehold av lisens
-          Myndighetskrav
-          Etiske krav
-          Krav til underleverandører

 

Skjermbilde2.JPG

 

Avgifter

Alle avgifter går til å drifte svanemerket, ettersom bedriften er non-profit.

 • -          Søknadsavgift: kr 25 000. (Engangsbeløp)

  -          Endringer/utvidelser:
  0-4 timers behandling: kr 3125
  4-8 timers behandling: kr 6250
  8 -> timers behandling: kr 12500
  -          Søknad om fornyelse av lisens: kr 12500
  -          Søknad etter lisens er utløpt: kr 25000
  -          Kontrollbesøk: kr 8500
  -          Ekstra kontrollbesøk: kr 4000

iStock-907280674.jpg


 

Kilde: Svanemerket