Hvordan blir man Miljøfyrtårnsertifisert?

Hva kreves, hvordan går man frem og ikke minst hva koster det?
AdobeStock_206053459 liten.jpg

Hvilke fordeler er det?


Som med alle andre miljøsertifiseringer, som ISO 14001 eller Svanegodkjenning, så er det helt klart et kvalitetsstempel for bedriften din!
Det gir et signal om at du er en seriøs aktør i markedet som tar miljøansvar og har et godt internkontrollsystem (IKT)

Det er også et stort pluss hvis du er med på offentlige anbud, hvor miljø vektes.

Ikke minst:
Synes du det er et strev å skulle opprette et internkontroll system?
Kunne du tenkt deg bedre styring med HMS, men mister helt motet når du tenker på prosedyrer, avviksbehandling og risikovurderinger? 

Da er miljøfyrtårnsertifisering en super måte å komme i gang på. 

Du får tilgang til en nettportal med massevis av veiledere og forslag til blant annet prosedyremaler, aktivitetsplaner, sjekklister og skjemaer for å komme igang med HMS-arbeidet. 

I tillegg finner du idèbanker for praktiske tiltak innen arbeidsmiljø, energi, transport og avfall, forslag til risikovurderinger, avviksbehandling, innkjøpsveileder, ja alt du trenger for å få et fullverdig IKT-system! 

Det er mange miljømerkeordninger av bedrifter, man kan også svanegodkjenne vaskefirmaet sitt. 
Det kan du LESE MER OM HER
Hvordan går man fram?

Kort fortalt:

 

Prosess.JPG

Hvis du vil ha en mer utdypende gjennomgang av hvordan man blir sertifisert, så kommer det en trinn for trinn forklaring her:
 
Etter å ha kontaktet Miljøfyrtårnet og kommer i gang med sertifiseringsprossessen så får du tilgang til nettportalen deres.

Der må du fylle ut:

1) Miljøkartlegging
2) Klima- og miljørapport

 


3.jpg  Miljøkartlegging

Dette er kanskje den største jobben og kriteriene varierer fra bransje til bransje.
Alle må oppfylle felleskriteriene, men det er også spesifikke bransjekrav om man skal sertifisere en renholdsbedrift f.eks. 


Felleskriterier:

Det er 31 felleskriterier som må oppfylles fordelt på syv underkategorier:
Her kan du søke opp alle felleskriteriene


1) Systemkriterier
Dette er hovedsakelig lovpålagte krav til IKT-systemer med krav om HMS-rutiner blant annet.

2) Arbeidsmiljø
Krav til medvirkning og opplæring av ansatte så man får gode arbeidsforhold, og det er jo kjekt for alle bedrifter enten man vil miljøsertifisere seg eller ei!

3) Innkjøp
Krav til å etablere en innkjøpsrutine hvor man blant annet tar miljøhensyn ved valg av leverandører, produkter osv.

4) Transport

Krav til at man har opprettet rutiner for å fremme miljøvennlige løsninger for reiser og varetransport i firmaet. 

5) Avfall
Krav til å redusere avfallet ved f.eks. ha rutine for kildesortering, gjenbruk av produkter osv.

6) Estetikk
Krav til hvordan bedriften tar seg ut.
Ryddige og rene lokaler harmonerer med en bedrift som fokuserer på miljøansvar 

7) Andre miljøaspekter
Du kjenner bedriften din best, kanskje det er andre punkter eller arbeidsoperasjoner som har påvirkning på miljøet som ikke Miljøfyrtårnet har tatt med i kriteriene? Da er det fint å få det med her.
Mange av oss jobber med vaskemidler og kjemikalier, det kan være et aktuelt punkt å ta med.


Her ser du eksempel på oversikten over Miljøkartleggingen i nettportalen, veldig brukervennlig og lett å manøvrere i!


Skjermbilde miljøkartlegging 2.jpg


Tilleggskrav:
Her kommer eksempler på noen av tilleggskravene for renholdsbedrifter:

- Man skal ha sikkerhetsdatablader for alle merkepliktige kjemikalier som brukes, og ansatte skal få opplæring i riktig kjemikaliebruk og i vaskemidlenes sikkerhetsdatablad.

- Renholderne skal ha tilgang til tilstrekkelig verneutstyr for å kunne jobbe trygt.

- Alle renholdere skal ha grunnopplæring i faget, og få opplæring som er relevant for  den enkelte virksomhet hvor renholdet skal utføres. 

Det er også noen kriterier i forhold til om du er leietager eller eier lokalene som dere holder til i.

Her kan du søke opp alle tilleggskriteriene for renholdsbedrifter


240_F_199244022_OphHMqZpEhKXzYsyvykZECXgKsmofhWt.jpg
3.jpg   Klima- og miljørapport

Denne skal fylles ut årlig og leveres inn på nettportalen innen 1.april. 
Det er et godt verktøy for å kunne måle miljøprestasjonene sine og se virkningen av miljømål man har satt seg.

Rapporten er delt inn hovedsakelig i de samme underkategorier som Klimakartleggingen, hvor du skal oppgi blant annet:

1)Systemkriterier:
Antall ansatte.

2) Arbeidsmiljø:
Sykefravær.

3) Innkjøp:
Antall miljømerkede leverandører og antall miljømerkede produkter (frivillig).

4) Energi:
Energiforbruk.

5) Transport:
Drivstofforbruk.

6) Avfall:
Resultat av kildesortert avfall, restavfall osv.
Her kan man velge i hvilken grad man har mulighet til eller ønsker å kildesortere. 

7) Gjennomførte tiltak:
Her beskrives hvilke tiltak som er iverksatt og effekten av de i forbindelse med arbeidsmiljø, innkjøp, energi, transport og avfall.

8) Handlingsplan med mål:
Her beskrives hvilke mål man har for neste år når det gjelder arbeidsmiljø, innkjøp, energi, transport og avfall.
Her er det gull å få inspirasjon fra idèbanken i nettportalen til hvilke mål man kan sette seg.

Vipps så er du ferdig og får en rapport som viser statistikk i forhold til foregående år.
Supersmart!


Sertifisering:

240_F_203324721_aWmOvULWVV3Xz5L094UUvcWV2xmDPyHp 2.jpg

Dette er kanskje den delen mange synes høres fryktelig skummel ut og som flest gruer seg til, nest etter å sette i gang med dokumentasjonen.

Sertifiseringsmøtet er et formelt møte hvor sertifisøren kommer til bedriften for å gjennomgå alle kriteriene og for å se om det som er dokumentert samsvarer med praksis og at det oppfyller kravene. Møtet er gjerne intervju-basert og varer ofte rundt 3 timer. 

Heldigvis så er sertifisørenes ønske at flest mulig bedrifter miljøfyrtårnsertifiserer seg, derfor er de i utgangspunktet positive til nye bedrifter som ønsker å sertifisere seg.

Samtidig er de opptatt av å holde en høy standard slik at kravene oppfylles. 

Det er jo gjerne slik at jo mer du forbereder deg jo større er sjansen for at resultatet blir bra og man blir mindre nervøs.


Hva koster det?

240_F_193231990_GjRNvdF7vr5yjVcLdgItL48lCIAkF0JM.jpg 


Prisen varierer avhengig om man har behov for en konsulent for å komme i gang med dokumentasjon og kartlegging eller ei.

Men noen faste priser er det, disse tallene er fra 2018:

Etableringsgebyr: 
Avhenger av antall ansatte. 
Startpris er 3590,- for 1-9 ansatte og makspris er 22 100,- for mer enn 1000 ansatte.  

Dette gir deg tilgang til nettportalen til Miljøfyrtårnet med alt av veiledning som dere trenger for å bli sertifisert. 
Den er veldig brukervennlig og et flott verktøy! Du får også tilgang til Klima- og Miljørapporten som skal fylles ut 

 

Årlig serviceavgift:
Avhenger også av antall ansatte.
Startpris er 1550,- for 1-9 ansatte og makspris er 17 500,- for mer enn 1000 ansatte.
Dette går til å drifte og videreutvikle Miljøfyrtårnet.


I tillegg er det en kostnad knyttet til:

Konsulenttjenester:
 
Om du føler deg usikker på sertifiseringsprosessen kan det være fornuftig å kontakte en konsulent som kan hjelpe dere igang.
Kostnaden avhenger av hvor mye jobb dere gjør selv og hvor mye hjelp dere trenger for å få på plass dokumentasjonen som kreves.

Man kontakter selv en konsulent og avtaler direkte med de. Timesatsene kan variere fra konsulent til konsulent, så det lønner seg å innhente tilbud fra flere.

Oversikt over konsulenter finner du HER


Sertifisør:
Det er kommunene som har myndighet til å gjennomføre sertifiseringene.
Oversikt over sertifisører i de ulike kommunene finner du HER

Man kontakter selv sertifisør og avtaler tidspunkt for selve sertifiseringen.
Da bør all dokumentasjon være innlevert slik at sertifisøren kan gjennomgå dette i forkant av sertifiseringsmøtet.

Her er et timeestimat fra Miljøfyrtårnet på hva en erfaren sertifisør normalt bruker på sertifiseringen:

Sertifisør timeforbruk.JPG

Alt i alt er Miljøfyrtårnsertifiseringen en overkommelig kostnad, særlig om man tar i betraktning all hjelp man får til å få et godt IKT- og HMS-system. 

Man kan fint blir sertifisert for en 20 - 30 000,- om man legger seg i selen! 
Og det synes vi jo det er verdt!   

Hva kreves etterpå?

240_F_233410884_FwQKZPdRpdLNM75VGBO0uIXtKDh2gOwl 5.jpg

Som nevnt tidligere så fortsetter man med å måle og forbedre miljøprestasjonene sine hvert år.
Dette dokumenteres ved å fylle ut Klima- og miljørapport årlig som skal leveres innen 1.april.


Har du spørsmål eller vil ha hjelp til å komme i gang må du gjerne kontakte oss!

LYKKE TIL!!!