Prisendring 1.mars 2020

AdobeStock_300546774.jpeg
Bilde: Adobe Stock


Vi ser dessverre ikke en stor bedring i valutaen, som fremdeles er svak mot andre valutaer.

De fleste av våre varer er importert, enten via oss eller i leverandørleddet før oss, da produksjon av slike varer sjeldent skjer i Norge.
Som regel kommer våre varer fra Danmark, Tyskland, England USA, Italia og Kina.

I tillegg til valutaen har våre leverandører gitt oss en prisøkning på mellom 5-7% for 2020, samt at våre fraktpartnere har økt sine priser.

Vi ønsker ikke å sende hele denne prisøkningen til deg som kunde, spesielt siden vi håper at den norske kronen styrker seg.

Men dessverre er vi nødt til å foreta en liten justering:

 

Plast og Papir:   2,5 %

Sørbo:                 2 %    

Kjemi og polish: 5 %

Andre varer:        4 %

 
Grunnet en kalkyle feil vil varenummer 195 Glasspuss 5 liter, også bli justert utenom denne endringen.

 

Endringen blir foretatt 1.mars 2020


Vi forstår at dette kan sette dere i en vanskelig situasjon mot deres kunder, og beklager ulempene dette medfører. 

Hvis du har ytterligere spørsmål, ta kontakt med oss.