INSTA 800

Skjermbilde2.JPG


Vi skal ikke gå veldig i dybden på standarden her, men tar en kjapp oppsummering av hovedtrekkene.


Kvalitetsprofiler
Med INSTA 800 deles alle rom inn i ulike romprofiler/kvalitetsprofiler som beskriver hvor rent et rom skal være, det er ofte basert på synlig vurdering.

Objektgrupper
Alt av inventar deles også inn i objektgrupper.

1. INVENTAR: Bord, stoler, lamper, sanitærutstyr, vinduskarmer, spisemøbler og lignende.

2. VEGGER: Alle veggflater, dørblader, karmer, elkontakter, lysbrytere, innvendig glassvegger med mer.

3. GULV:
Gulvflater, trapper – både inntrinn og opptrinn, terskler, gulvrister og lignende.

4. HIMLING/TAK: Takflater, himlingsplater, takfaste lamper, langsgående rør, ventilasjonsanlegg med mer.

 
Kvalitetsnivåer
I tillegg fastsettes det kvalitetsnivåer, fra 1 til 5 hvor 5 er høyeste nivå, det vil si at renholdet skal være prikkfritt. Kvalitetsnivået fastsettes blant annet ut i fra størrelsen på rommet, hvilket kvalitetsnivå som er satt for de forskjellige objektene i rommet og om disse er lett tilgjengelig eller vanskelig tilgjengelig.

 

Du kan lese mer om INSTA 800 HER