Slik lager du en renholdsinstruks

1 iStock-869053188.jpg


Selv om man har all verdens beste utstyr og gode renholdsplaner som viser hva som skal rengjøres, hvilke metoder som skal brukes og når de forskjellige oppgavene skal utføres, så sier de lite om hvordan man utfører renholdet. 
Tross alt er det jo den praktiske gjennomføringen som har noe å si hvor rent det blir.

Derfor er det viktig at man vasker på lik måte hver gang, slik at kvaliteten på renholdet blir jevn. Det er særlig viktig hvis du har et vaskefirma eller rengjøringsbyrå med flere ansatte. 

For å passe på at alle renholderne utfører jobben så tilnærmet likt som mulig så er det lurt å lage en renholdsinstruks. 

Hva er en renholdsinstruks?
Vel, det er mange måter å lage den på, men i korte trekk er det en oversikt over hvilke metoder man skal bruke på de forskjellige renholdsoppgavene og en beskrivelse av hvordan man utfører de.
Den kan også med fordel inneholde hva slags utstyr og hvilke vaskemidler som skal brukes. 

Det kan høres veldig kjedelig ut, som papirarbeid ofte kan være, men det er en super hjelp for de som gjennomfører renholdet, særlig om det er nye renholdere eller vikarer som settes inn. Da kan det være godt med en liten "jukselapp" over hva som skal gjøres og hvordan.


Her kommer et eksempel på hvordan en renholdsinstruks kan se ut:
 
Eksempel renholdsinstruks.JPGDisse er bygd på renholdsplanene for regelmessig og periodisk renhold som ble vist i artikkelen "4 tips til systematisk renhold"
Kunne du tenke deg eksempelet på planene og renholdsinstruksene i word- og excell-fil? Kontakt oss så sender vi deg et eksemplar.

I tillegg er det lurt å sette opp et egenkontroll-skjema hvor renholderen selv kan huke av på jobbene som er gjort og komme med kommentarer, for eksempel om noe av renholdet ikke var mulig å ta fordi rommet ikke var ryddet på forhånd eller lignende.
Blir det spørsmål fra kunden så er det kjekt for deg som avdelingsleder eller for alle av oss som ikke har superhukommelse å ha det svart på hvitt hvordan renholdet ble utført.

I INSTA 800 er det også et krav om å utføre inspeksjonskontroll. Det kan være lurt å kopiere for alle mellomledere eller avdelingsledere, særlig hvis renholdet utføres av forkjellige renholdere.
Da tar du rett og slett en tur ut og sjekker over at renholdet er tilfredstillende, kanskje en gang i kvartalet eller noe slikt.
Hvis renholdet ikke er tilfredstillende så kan du vurdere å gjøre det oftere i en periode, kanskje en gang i måneden, helt til du ser at renholdet igjen holder jevn og god kvalitet.

Det er en god måte å vise kundene dine at du har tingene på stell og at dere tar kvaliteten på alvor!

Skjemaene kan se slik ut:


Eks egenkontroll skjema.JPGEks inspeksjonskontroll.JPG