Byggrengjøring ved betongsaging og kjerneboring

AdobeStock_119570011 betongsaging.jpeg
Bilde: Adobe StockDriver du med betongsaging og kjerneboring?

Det gjør ikke vi og vi har heller ingen kompetanse på det området. MEN, renhold er vårt spesialfelt. I mer enn 20 år har vi solgt rengjøringsutstyr til din bransje, primært vannsugere.

Det er ingen hemmelighet at det våte betongslammet, som oppstår når man sager i betong og bruker vann som kjøling og smøring, sliter på en vannsuger.

Levetiden på vannsugere til dette formålet er kort. Stor belastning på motoren samt støv og slam inn i selve motoren, og at vannsugerne får røff behandling av tøffe karer.

Vi har ikke kommet opp med en løsning på vannsugere som varer evig, har uendelig oppsamlingskapasitet eller ekstrem oppsugingsevne. Det vi derimot har, er rimelige, men profesjonelle vannsugere som lett kan byttes ut eller repareres.

I alle årene vi har samarbeidet og levert utstyr til bransjen din, har vi etter hvert lært oss hvilke maskiner som brukes og hvilke deler som trengs for å gjøre jobben effektivt.
Ikke minst vet vi hvilke deler som lett kan byttes, uten at dere må ha en servicemann eller ta vannsugeren med til et serviceverksted for å få den i gang igjen. 
Vi anbefaler primært 3 forskjellige produkter:

Rimelig men kraftig vann- og støvsuger med 35L oppsamlingskapasitet.
En god all-round maskin.