Ionic rentvannsanlegg

Er anlegget ditt klargjort for vinteren?


Felles.jpg


Ionic rentvannsanlegg er robuste og driftsikre, men filtre og koblinger kan lett sprekke om man ikke klargjør anlegget for vinteren.


Her kommer noen smarte tips:

 

AdobeStock_102881303 ENDRET.jpg
 Vi har en knallgod 4-siders vintermanual for alle våre typer filter og anlegg hvis du vil ha mer utfyllende informasjon. 

Den kan du laste ned HER 


Ellers kommer kortversjonen:

 

check point.JPG Tøm filtrene og systemet fullstendig for vann. Husk også å tømme slangene!

check point.JPG  Lagre anlegget kjølig men frostsikkert for å unngå bakterievekst

check point.JPG  Sediment og karbonfilter tas ut av filterhusene og kastes. Disse erstattes  til våren.


RO FILTER:

check point.JPG  Tøm RO filteret helt for vann. Skyll grundig med rent vann i min 10 minutter. 
Fyll så filtret med rent vann (TDS 0, ikke vann fra springen, for å unngå at det er bakterier og rester av organisk materiale igjen i filteret før lagring)

check point.JPGPlugg filtrene godt og lagre de stående. 
Om våren, før du skal bruke de igjen, tøm filteret og skyll det i minimum 3 minutter med TDS 0 vann. Vipps så er de klare til bruk igjen

 

DI FILTER:

check point.JPGEr filteret i god stand og fortsatt gir TDS 0 kan du bare la det bli stående i systemet. Løsne forsiktig på den sorte låseringen men la filterlokket være på.
Koble fra koblingen i bunn.

 

NUCLEAR FILTER (NGDI):

check point.JPGSamme prosedyre som på DI filteret.

 

UV FILTER:

check point.JPGLøsne filteret forsiktig og lagre det separat.
HUSK: dette filteret trengs å byttes hver 12.måned, de fleste gjør det når sesongen starter.

 

BATTERI:

check point.JPGKoble av batteriet så det ikke tappes. Pass på at batteriet er rent.
Fullades ved sesongstart
 

hot brush red.jpg